Dette emnet er nedlagt

NYGR2102V – Nygresk: trinn 3 (Kveldskurs uten kursavgift) (NB! Emnet er nedlagt!)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et fordypningskurs i det moderne greske språket. Litterære tekster vil også bli brukt i språkopplæringen

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å kommunisere skriftlig og muntlig på et høyt nivå. De skal videre kunne lese fag- og skjønnlitterære tekster samt føre avanserte samtaler.

Opptak og adgangsregulering

Semeseravgift.

Søknadsskjema (pdf-format)

Undervisning

4 timer seminarundervisning i uken i 14 uker.
Obbligatorisk muntlig aktivitet.

NB! Det kreves 50% oppmøte på forelesningene.

Eksamen

4 timers avsluttende skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste semester med undervisning er høst 2009.

NB! Endringer i undervisningssted på grunn av strømstans, se semestersiden!

Eksamen

Høst 2009

Undervisningsspråk

Engelsk