Dette emnet er nedlagt

RETKLA4010 – Klassisk retorikk: teoretiske aspekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir fordypning i sentrale deler av retorisk teori gjennom studium av tekster. Emnets perspektiv er sammenliknende, og tekstene omhandler ca. halvparten antikken, halvparten moderne tid. Emnet er konsentrert om retorikk som historisk, litterær og filosofisk tradisjon, og tekstene inkluderer taler og utdrag fra teoretiske verker og håndbøker, samt sekundærlitteratur.

Hva lærer du?

Du lærer:

• å forstå og vurdere retorisk teori og praksis – i antikken og i dag – mot en historisk, litterær og filosofisk bakgrunn
• å utvikle en akademisk problemstilling om et tema innen retorisk teori og behandle den skriftlig og muntlig

Gjennom semesteroppgaven får du særlig fordypet innsikt i ett område av retorisk teori.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Alle studenter med opptak til masterprogram har adgang til å søke. Ved høy søking prioriteres studenter fra masterprogrammet i språk, studieretning retorikk.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter opptak til masterprogram.

Undervisning

Undervisningen er i seminarform, to timer i uken i fjorten uker.

Eksamen

Semesteroppgave på maksimum 10 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Studentene selv formulerer en problemstilling med skisse som godkjennes av emneansvarlig. Innlevering av skissen er obligatorisk aktivitet som må være utført og godkjent for at studenten skal få vurdert sin semesteroppgave.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering våren 2008

Emneevaluering våren 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet blir våren 2012 erstattet av RETKLA4020 - Retorisk teori og praksis i antikken, et heisemne som også gis på bachelornivå, RETKLA2020.

Undervisningsspråk

Norsk