Dette emnet er nedlagt

ROMA2110 – Fra "proto-" til renessanse. Rom og komposisjon i italiensk maleri fra 1280 til 1520

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi tar utgangspunkt i generasjonen til Giotto og hans forløpere i Assisi, og drøfter ulike aspekter av romerske og toscanske mesteres studium av naturen i kjølvannet av middelalderens maniera greca. Spesielt vil vi se på bestrebelsene på å skape rom i bildet før og etter Albertis De pictura, og hvilken ”billedoppfatning” som uttrykkes gjennom de ulike konstruksjonsmåtene. Videre vil vi ta for oss forholdet mellom sentralperspektivet og figurkomposisjon, med spesiell vekt på relieffkunstnere som Ghiberti og Donatello. I forlengelse av dette drøfter vi også ulikheter mellom ungrenessansens og høyrenessansens billedkomposisjon fram til Michelangelos og Rafaels generasjon. Kurset foregår i Roma, men det vil også bli arrangert en ekskursjon til Firenze.

Hva lærer du?

Kurset tilbyr spesialisering i et bestemt emne innen Italias middelalderkunst, og er spesielt rettet mot kunsthistoriestudenter på bachelornivå. Målet er at studentene skal kunne sette sitt fordypningsområde innen BA-graden inn i en helhetlig kulturell og historisk ramme.

Opptak og adgangsregulering

Studentene som deltar på kurset må selv ordne med reise og opphold i Roma.

Maksimum 20 studenter, minimum 5. Søknad om undervisningsopptak sendes Det norske institutt i Roma på eget skjema. Nærmere informasjon og søknadsskjema kan lastes ned her (pdf-format).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det forutsettes at studenten har 30 studiepoeng i kunsthistorie 1000-nivå eller tilsvarende kompetanse. Videre forventes det alminnelig gode kunnskaper i engelsk.

Undervisning

Kurset avholdes ved Det norske institutt i Roma, og har en varighet på 4 uker, fra 3. mars til 3. april.. Det vil i løpet av kursperioden, foruten besøk av Romas kunstmonumenter, også bli arrangert en ekskursjon til Firenze. Undervisningen vil delvis bli holdt i seminarrom og delvis foran monumentene.

Eksamen

På bakgrunn av en oppgitt litteraturliste velges det, i samarbeid med kursleder, et pensum på ca. 1000 sider. I løpet av kursperioden skal studenten besvare en seminaroppgave på ca. 10-12 sider.

Annet

Kurset kan kombineres med 5-poengs emnet med samme navn, og er således tilpasset emnestørrelsen (10 eller 15 studiepoeng) ved alle norske universitet. Emnet kan også kombineres med andre emner fra studieprogrammene til arkeologi- og kunsthistorie eller kultur- og idéstudier ved Universitetet i Oslo, eller tilsvarende program ved andre norske universitet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Eksamen

Vår 2006

Vår 2005

Vår 2004

Det blir ikke undervisning og eksamen i dette emnet vår 2007.

Undervisningsspråk

Norsk