Dette emnet er nedlagt

ROMA2111 – Fra "proto-" til renessanse. Rom og komposisjon i italiensk maleri fra 1280 til 1520. Påbyggingsemne.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en videre fordypning i italiensk maleri og relieffkunst i overgangen mellom middelalder og renessanse i forhold til det som er beskrevet i 10-poengs emnet med samme navn, og er spesielt rettet mot kunsthistoriestudenter på bachelornivå. Emnet kan kombineres med andre emner fra studieprogrammene til arkeologi- og kunsthistorie eller kultur- og idéstudier ved Universitetet i Oslo, eller tilsvarende program ved andre norske universitet.

Hva lærer du?

. Målet er at studentene skal kunne sette sitt fordypningsområde innen BA-graden inn i en helhetlig kulturell og historisk ramme. Kurset bygger dessuten på 10-poengs emnet med samme navn, og holdes parallelt med dette. Kurset er således tilpasset emnestørrelsen (10 eller 15 studiepoeng) ved alle norske universitet. Studenter som ønsker å ta 5-poengs emnet må også samtidig ta 10-poengs emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studentene som deltar på kurset må selv ordne med reise og opphold i Roma.

Maksimum 20 studenter, minimum 5. Søknad om undervisningsopptak sendes Det norske institutt i Roma på eget skjema. Nærmere informasjon og søknadsskjema kan lastes ned her (pdf-format).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alminnelig gode kunnskaper i engelsk forutsettes. Det forutsettes videre at studenten har 30 studiepoeng i kunsthistorie 1000-nivå eller tilsvarende kompetanse. Videre forventes det alminnelig gode kunnskaper i engelsk.

Undervisning

Kurset avholdes ved Det norske institutt i Roma, og har en varighet på 4 uker, fra 3. mars til 3. april. Det vil i løpet av kursperioden, foruten besøk av Romas kunstmonumenter, også bli arrangert en ekskursjon til Firenze. Undervisningen vil delvis bli holdt i seminarrom og delvis foran monumentene.

Eksamen

I forbindelse med kurset skal det skrives en seminaroppgave på 4-5 sider. Pensumlisten er felles for kursets to varianter (jfr. emnebeskrivelsen for 10-poengs kurset). Studenten velger sammen med veileder et pensumtillegg på ca. 500 sider av litteratur som ikke er dekket i 10-poengs emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk