Dette emnet er nedlagt

ROMA4011 – Symbol og fortelling i italienske freske- og mosaikksykluser: Å lese middelalderbasilikaens billedprogram

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset omhandler freske- og mosaikksykluser i italienske middelalderkirker fra Konstantins tid til Frans av Assisi, med spesiell vekt på romerske monumenter. Middelalderens kirkerom er gjerne dekorert med scener fra mosebøkene, evangeliene, Åpenbaringsboken og helgenlegender. Plasseringen av disse bildene er ikke tilfeldig, men utført i henhold til visse regler som var retningsgivende for all dekorasjon i en gitt periode, selv om de forandret seg over tid. Snarere enn å analysere det enkelte bildet, dets stil eller ikonografi, vil vi drøfte hvordan man skal tolke eller lese et program som består av en serie bilder komponert i henhold til spesifikke regler. Syklusen er komponert av narrative såvel som symbolske bilder, og vi vil se på hvordan disse elementene er relatert til kirkerommet som ”symbolsk kropp.” Analysene vil bli drøftet i lys av aktuelle teorier om narrativitet, programenhet og tolkningsstrategier inspirert av teorier knyttet til retorikk, typologi og liturgi.

Hva lærer du?

Kurset tilbyr spesialisering innen Italias middelalderkunst, og er spesielt rettet mot kunsthistoriestudenter på høyere nivå. Kursets tverrfaglige profil åpner imidlertid også for studenter som følger studieprogram med emner som arkeologi, historie, idéhistorie, religionsvitenskap og teologi, under den forutsetning at de har nødvendig basiskunnskap i kunsthistorie. Målet er at studentene skal kunne sette sitt fordypningsområde innen BA-graden inn i en helhetlig kulturell og historisk ramme, samtidig som emnet tjener som springbrett til en MA-grad innen områdene arkeologi- og kunsthistorie, kultur- og idéstudier eller antikk kultur og klassisk tradisjon.

Det vil i løpet av kursperioden bli arrangert korte ekskursjoner i Roma og byens omegn.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset forutsetter basiskunnskaper tilsvarende et emne på 10-15 studiepoeng som helt eller delvis omfatter middelalderens kunsthistorie (BA-nivå). Grunnleggende kunnskaper i kunsthistorie utover dette emnet anbefales, men kan evt. erstattes med andre emner innen relevante fagområder.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes at deltakerne har alminnelig gode kunnskaper i engelsk, og det er også ønskelig med en viss kjennskap til enten tysk, fransk eller italiensk, selv om dette ikke er noe krav.

Undervisning

Kurset avholdes ved Det norske institutt i Roma (DNIR), og har en varighet på 4 uker. Det vil i løpet av kursperioden bli arrangert korte ekskursjoner i Roma og byens omegn. Undervisningen vil delvis bli holdt i seminarrom, og delvis foran monumentene.

Eksamen

Kort essay på 4-6 sider som fremlegges muntlig.

Annet

Studentene som deltar på kurset må selv ordne med reise og opphold i Roma.

Påmelding skjer f.o.m. våren 2005 på StudentWeb. Kontakt DNIR for mer informasjon om kurset.

Antall deltakere er maksimum 16, minimum 5.

Nærmere informasjon med litteraturliste og praktiske opplysninger om oppholdet i Roma vil bli gitt til hver enkelt deltaker etter at opptaket er gjennomført

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk