Dette emnet er nedlagt

ROMA4210 – Folkevandringstiden i Italia: gotere og longobarder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg de sosiale og kulturelle endringer i det senantikke romerske samfunnet som de gotiske og longobardiske innvandrerne ble en del av. Videre ser man på logobardene og goterne slik de var da de kom til Italia og slik de ble påvirket av sine nye omgivelser. Hva beholdt de av sitt eget, hva oppgav de, og hvordan kom de til å prege Italia i senantikken og den tidlige middelalder?

Hva lærer du?

Kurset tar sikte på å gi studentene en fordypning i temaer som akkulturasjon, etnisitet, identitet, religiøse og kulturelle endringer eksemplifisert ved gotere og longobarder og deres interaksjon med befolkningen på den italienske halvøy.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80-gruppe i arkeologi under programmet Arkeologi, kunsthistorie og konservering.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter kunnskaper i engelsk. Det er også en fordel å kunne noe tysk, spesielt hvis man vil skrive om longobardene.

Undervisning

Kurset er lagt til Det norske institutt i Roma og vil bli konsentrert om én måned med intensiv undervisning i form av en dobbelttime av typen kateterforelesning og to omvisninger ved monumenter i og nær Roma pr. uke i 3 uker. Den 4. uken er avsatt til en ekskursjon som går til Ravenna og til en by preget av longobardene. Sistnevnte ekskursjonsmål vil være avhengig av hvilken by som til enhver tid har best tilgjengelighet på museer og monumenter som kan belyse den longobardiske kultur.

Eksamen

Krav om én obligatorisk oppgave i løpet av kurset. Oppgaven blir gjennomgått i løpet av kurset og levert inn etterpå. Den skal godkjennes av faglærer og karakterbedømmes.

Annet

Studentene som deltar på kurset må selv ordne med reise og opphold i Roma.

Påmelding skjer f.o.m. våren 2005 på StudentWeb. Kontakt DNIR for mer informasjon om kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Hovedsakelig norsk, men man vil søke å innhente engelsktalende forelesere fra det italienske universitetsmiljøet og/eller fra de utenlandske forskningsinstituttene i Roma.