Dette emnet er nedlagt

ROMA4211 – Folkevandringstiden i Italia: gotere og longobarder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg de sosiale og kulturelle endringer i det senantikke romerske samfunnet som de gotiske og longobadiske innvandrerne ble en del av. Det bygger på og forutsetter deltagelse i 10 poengs-kurset om gotere og longobarder, og gis i flukt med dette. Kurset er hovedsakelig beregnet på studenter fra Bergen og Trondheim som opererer med 15 poengs emner i stedet for 10 poengs emner slik man gjør i Oslo og Tromsø, og det er beregnet som en hjelp til disse så de ikke blir sittende igjen med 5 poeng som de får vanskeligheter med å fylle ut. Andre studenter som av en eller annen grunn trenger et ekstra 5 poengs emne eller som ønsker å utdype sine kunnskaper om folkevandringstiden i Italia ytterligere etter å ha tatt 10 poengs emnet, kan selvfølgelig også ta 5 poengs emnet.

Hva lærer du?

Kurset tar sikte på å gi studentene en fordypning i temaer som akkulturasjon, etnisitet, identitet, religiøse og kulturelle endringer eksemplifisert ved gotere og longobarder og deres interaksjon med befolkningen på den italienske halvøy.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80-gruppe i arkeologi under programmet Arkeologi, kunsthistorie og konservering i Roma.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter kunnskaper i engelsk. Det er også en fordel å kunne noe tysk, spesielt hvis man vil skrive om longobardene.

Overlappende emner

Kurset kan tas av studenter som har tatt mellomfag i arkeologi og som skal begynne på mastergraden. Kurset kan også tas av studenter som holder på med hovedfag, og som mener at de kan ha nytte av det. Imidlertid må også disse studentene ta eksamen.

Undervisning

Kurset er lagt til Det norske institutt i Roma og vil bli konsentrert om én måned med intensiv undervisning i form av en dobbelttime av typen kateterforelesning og to omvisninger ved monumenter i og nær Roma pr. uke i 3 uker. Den 4. uken er avsatt til en ekskursjon som går til Ravenna og til en by preget av longobardene. Sistnevnte ekskursjonsmål vil være avhengig av hvilken by som til enhver tid har best tilgjengelighet på museer og monumenter som kan belyse den longobardiske kultur.

Eksamen

Krav om én obligatorisk oppgave i løpet av kurset. Oppgaven blir gjennomgått i løpet av kurset og levert inn etterpå. Den skal godkjennes av faglærer og karakterbedømmes.

Annet

Studentene som deltar på kurset må selv ordne med reise og opphold i Roma.

Antall deltakere er maksimum 16, minimum 5. Søknad inneholdende en kort redegjørelse for hvorfor du ønsker eller har behov for å delta på kurs i Roma (maks. 1 side), samt kopi av av vitnemål/ karakterutskrift sendes til: Institutt for arkeologi, kunsthistorie og konservering (IAKK) Boks 1019 Blindern, 0315 Oslo En kopi av søknaden skal også sendes til Det norske institutt i Roma på følgende adresse: Istituto di Norvegia in Roma V.le Trenta Aprile, 33 00153 Roma Italia

Kurset er innpasset i en mastergrad og gir 10 vekttallspoeng.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk