Semesterside for ARA1010 - Høst 2020

Date:           4th of December 2020

Platform:     Inspera

What to review for the exam: Unit 1-10 in Alif Baa, L1 in Al-Kitaab – Part One + the Quizlet sets + Quiz 1&2 + Canvas worksheets + Grammar lessons and quizzes.

Duration:    3 hours.

 

Before the examination day of the home examination on 4th of December:

Please carefully read the Exam Office's instructions regarding uploading pictures of handwriting and submitting an audio recording.

 

...

1. des. 2020 14:41

I ARA1010 er det klasseromsundervising og for å unngå smitte er det viktig at studentar og tilsette følger desse reglane:

  • Studentar og tilsette må oppretthalda avstandsreglar både ved inngang og utgang frå seminarrom og auditorier, samt inne i rommet.
  • Vask hendene ofte og hald deg heime viss du er sjuk eller har symptom.
  • Desinfiseringsserviettar eller antibac skal vera tilgjengeleg i undervisingsrommet. Studentar og tilsette må sjølve tørka over eigen arbeidsplass før undervisinga startar.

Kravet om obligatorisk oppmøte i ARA1010 er endra til sterkt anbefalt grunna Covid-19. Viss du er vekke frå undervisinga grunna sjukdom, treng du derfor ikkje senda inn eigenmeldingsskjema.

3. sep. 2020 17:16

Grunna stor pågang av studentar og smittevernsomsyn er timeplanen for seminarundervisinga i ARA1010 oppdatert med nye undervisingsrom. Merk at kva undervisingsrom ein skal vera i, kan variera frå veke til veke. 

21. aug. 2020 13:04