COVID-19: Hugsereglar ved fysisk undervising

I ARA1010 er det klasseromsundervising og for å unngå smitte er det viktig at studentar og tilsette følger desse reglane:

  • Studentar og tilsette må oppretthalda avstandsreglar både ved inngang og utgang frå seminarrom og auditorier, samt inne i rommet.
  • Vask hendene ofte og hald deg heime viss du er sjuk eller har symptom.
  • Desinfiseringsserviettar eller antibac skal vera tilgjengeleg i undervisingsrommet. Studentar og tilsette må sjølve tørka over eigen arbeidsplass før undervisinga startar.

Kravet om obligatorisk oppmøte i ARA1010 er endra til sterkt anbefalt grunna Covid-19. Viss du er vekke frå undervisinga grunna sjukdom, treng du derfor ikkje senda inn eigenmeldingsskjema.

Publisert 3. sep. 2020 17:16 - Sist endret 7. sep. 2020 04:46