Informasjon angåande tildelt seminargruppe i ARA1010

Det er dessverre ikkje mogleg å endra seminargruppe i ARA1010. Gruppa du har fått tildelt, er seminargruppa du skal delta på.

Når du søkte på ARA1010 i Studentweb, fekk du moglegheit til å rangera kva seminargruppe du helst ville på. Utifrå denne rangeringa har systemet tilordna seminargrupper til studentane på ARA1010. Likevel er det slik at ikkje alle fekk førstevalet sitt, ettersom eit fleirtal ønska syrisk seminargruppe.

Publisert 18. aug. 2020 13:56 - Sist endret 18. aug. 2020 13:57