Informasjon om grammatikkundervising i veke 34

Grammatikkførelesingane i veke 34 er vanlegvis obligatorisk aktivitet, men grunna digital undervising vil det ikkje bli ført fråvær.

Det er likevel sterkt anbefalt at du deltek i dei digitale grammatikkførelesingane. Grammatikkførelesingane i veke 34 dannar grunnlaget for resten av språkundervisinga og vil vera relevant for eksamen.

Det blir ikkje gjort opptak av grammatikkførelesingane. 

Du får tilgang til undervisingsrommet i Zoom via Canvas-rommet for ARA1010.

Publisert 13. aug. 2020 11:45 - Sist endret 17. aug. 2020 11:50