Oppdatert informasjon om undervisinga/timeplan

Grammatikkførelesingane og språklab vil vera digitale via Zoom. Seminarundervisinga har fysisk oppmøte. Timeplanen er no oppdatert med rett informasjon.

I digital undervising vil det ikkje bli registrert fråvær, men hugs at førelesingane eigentleg er obligatoriske og det er derfor sterkt anbefalt at du følger undervisinga via Zoom.

Du får tilgang til undervisingsrommet i Zoom via Canvas-rommet for ARA1010.

Publisert 13. aug. 2020 15:16 - Sist endret 17. aug. 2020 11:49