Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARA1110 - Høst 2004

Sensuren er nå lagt ut på studentweb.

14. des. 2004 01:00

Forelesning mand. 22.11 kl.14-16 er utsatt til mand.29.11, samme sted og tid.

19. nov. 2004 01:00

Viktig beskjed til studenter som avlegger eksamen i ARA1110 høstsemesteret 2004. Det er ikke anledning til å melde seg til ARA1120 før sensur foreligger. Alle som består ARA1110 er garantert plass på emnet.

17. nov. 2004 01:00