Dette emnet er nedlagt

ARA1120 - obligatoriske interne prøver våren 2007

NB! Studenter som ønsker å fremstille seg til eksamen våren 2007 må avlegge 2 (begge) obligatoriske interne prøver, og få godkjent 1 av de 2. Godkjente obligatoriske interne prøver er gyldige KUN i ett semester.

Datoene til de 2 obligatoriske interne prøvene er:

- onsdag 21. februar kl. 12.15 - 13 auditorium 2 , Georg Sverdrups hus . Avlyst pga. sykdom (ny dato og tid blir angitt senere)

NY PRØVE:  onsdag 7. mars kl. 12.15 - 13 auditorium 2, Georg Sverdrups hus. Studentene leser samme kapitler som til prøven 21. feb.

- onsdag 18. april kl. 12.15 - 13 auditorium 2 , Georg Sverdrups hus .