Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Lærebok

Schulz, Eckehard, Günther Krahl og Wolfgang Reuschel: Standard Arabic - An elementary-intermediate course, 2000. Cambridge University Press.

NB! Følgende tekster i Schulz (Standard Arabic) går ut:

  • leksjon 16: tekst 1 og 2
  • leksjon 18: tekst 1
  • leksjon 20: tekst 1
  • leksjon 22: tekst 1
  • leksjon 23: tekst 2
  • leksjon 24: tekst 2
  • leksjon 25: tekst 1
  • leksjon 28: tekst 1

Disse blir erstattet med tekster som deles ut i timen (ons.kl.12.15-14 GS hus)

Publisert 24. okt. 2006 10:14 - Sist endret 27. mars 2007 22:35