Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARA1120 - Vår 2008

Sensuren er tilgjengelig i Studentweb.

30. mai 2008 11:08

Resultatene for skriftlig eksamen henger nå på tavlen i 4.etasje PAM. Muntlig eksamen avholdes kun i uke 22 (fra tirsdag). Timeplanen blir hengt opp mandag morgen 26.mai.

23. mai 2008 11:44

Muntlig eksamen avholdes i løpet av uke 22, 23 og eventuelt 24. Timeplanen (m/navn og klokkeslett) henges opp på tavlen i 4.etasje PAM.

8. mai 2008 11:43