Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. november

Eksamensordning

En skriftlig og en muntlig eksamen.

Skriftlig eksamen

Tid: 19. november kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Muntlig eksamen

Merknad: Muntlige eksamener blir avviklet uke 49

Obligatorisk utenlandsopphold

Obligatorisk oppmøte, høstsemesteret

Obligatoriske oppgaver, høstsemesteret

Obligatoriske prøver, utenlandsopphold

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 16:59