Semesterside for ARA2010 - Høst 2020 - Termin 2

Hei,

Studentene kan selv velge om de vil gi forklaringen på grammatikkspørsmål på arabisk, norsk, eller engelsk.

Omtrent halvparten av tiden vil bli brukt for muntlig samtale der studentene skal vise sitt nivå iht. CEFR B1/B2 som er læremål for ARA2010 (se https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-3-cefr-3.3-common-reference-levels-qualitative-aspects-of-spoken-language-use). Her kan dere bruke såvel talemål, fuṣḥà, eller begge variantene om hverandre som jo er «naturlig» i mange situasjoner i den arabiske verden.

I den andre halvparten blir studentene testet for evnen til å «analysere lange og komplekse setninger på standardarabisk» (jf. emnebeskrivelse). Dere får en tekst på fuṣḥà som dere...

2. des. 2020 17:01

Det har blitt bestemt at eksamen i ARA2010 ikkje skal bli gjennomført i Silurveien hausten 2020. 

Dette tyder at eksamen i ARA2010 har blitt gjort om til digital eksamen. Utfyllande informasjon om ny eksamensform vil bli sendt ut så snart dette er bestemt.

21. okt. 2020 16:57

I ARA2010 er det klasseromsundervising og for å unngå smitte er det viktig at studentar og tilsette følger desse reglane:

  • Studentar og tilsette må oppretthalda avstandsreglar både ved inngang og utgang frå seminarrom og auditorier, samt inne i rommet.
  • Vask hendene ofte og hald deg heime viss du er sjuk eller har symptom.
  • Desinfiseringsserviettar eller antibac skal vera tilgjengeleg i undervisingsrommet. Studentar og tilsette må sjølve tørka over eigen arbeidsplass før undervisinga startar....
3. sep. 2020 17:19