Obligatorisk opphold i utlandet

Som en del av emnet ARA2010 (Arabisk D) inngår et obligatorisk opphold i et arabisktalende land i vårsemesteret. Våren 2019 tilbyr vi følgende to alternativer: Språkstudier ved Qasid i Amman (Jordan), og språkstudier i regi av ILI i Kairo (Egypt).

Studentene vil følge et spesifisert obligatorisk språkkurs i skriftarabisk i utlandet og tilegne seg grunnleggende praktiske ferdigheter i landets talemål. Oppholdet er en integrert del av emnet ARA2010. Du må ha bestått eksamen i ARA1030 for å ta dette emnet.

 

 

Obligatorisk opphold i utlandet

Før du kan gå opp til eksamen i ARA2010 ved UiO høsten 2019, må du kunne dokumentere regelmessig deltakelse (80%) i det obligatoriske språkkurset i utlandet, og ha avlagt en avsluttende prøve/test arrangert av det aktuelle lærestedet. Bekreftet rett kopi av vitnemål fra utlandet leveres instituttet (studiekonsulent) ved studiestart i høstsemesteret.

NB! Du må betale semesteravgift til Universitetet i Oslo det semesteret du studerer i utlandet. Du må også semesterregistrere deg, bekrefte utdanningsplanen og melde deg opp til emnet ARA2010 – Arabisk D i Studentweb innen den ordinære fristen for dette i vårsemesteret (dvs. 1. februar 2019). Studentweb åpner 1. desember.

Powerpoint-presentasjon fra informasjonsmøtet høsten 2018

Vi tilbyr følgende to alternativer for våren 2019 (informasjon oppdatert per oktober 2018):

A) Qasid Institute i Amman, Jordan

Studieperiode: ca. 3. februar –  ca. 9. mai (15-20 undervisningstimer i uken, 13 uker)

Kursavgift: Ca. USD  2800

Nettsider: http://www.qasid.com/

B) International Language Institute (ILI, International House), Kairo

Studieperiode: ca. 3. februar – ca. 25. april (25 undervisningstimer i uken, 3 x 4 uker)

Kursavgift: Ca. EUR 2550

Nettside: http://www.arabicegypt.com/

Det anbefales å sette seg inn i informasjonen på  UDs landsider for landene vi tilbyr undervisningsopphold i (Jordan og Egypt). Ambassaden i Jordan anbefaler alle reisende til landet å benytte seg av UDs reiseregistrering: https://www.reiseregistrering.no/. For lengre opphold i landet, slik som studier, anbefales det også at ambassaden kontaktes direkte og informeres om dette.

Søknad

Du må søke instituttet om opptak til utenlandsoppholdet. Du søker via nettskjema, som du vil få tilsendt invitasjon til i oktober.

Søknaden kommer fra og behandles av studiekonsulent for arabisk, Yngvar Karlstad. Har du spørsmål, kontakt ham på yngvar.karlstad@ikos.uio.no

Frist for å sende inn søknadsskjema til instituttet: 15. november 2018. Nettskjemainvitasjonene blir sendt ut siste uke i oktober 2018.

Du vil også bli bedt om å fylle ut nettskjemaet "Egenerklæring vedr. studieopphold i utlandet i regi av IKOS”. Det er obligatorisk å svare på dette skjemaet for at opplysninger om utenlandsoppholdet skal bli gjort tilgjengelige for Lånekassen. Dette er nødvendig for å motta støtte til skolepenger. På skjemaet signerer du elektronisk for at du har satt deg inn i innholdet på UiOs nettside Trygg i utlandet  om sikkerhet under studieopphold i utlandet. Det er derfor viktig at du leser denne før du signerer skjemaet. Når skjemaet er fylt ut blir utvekslingsoppholdet ditt registrert og gjort tilgjengelig for Lånekassen.

Når oversikten over påmeldte studenter er klar, vil IKOS oversende den til instutisjonen i utlandet.

Finansiering fra Lånekassen

Støtte til utenlandsoppholdet dekkes av Lånekassen etter gjeldende regler. I tillegg til basisstøtte gir Lånekassen støtte til skolepenger (i form av 70% stipend og 30% lån), og i tillegg reisestøtte. Du søker om dette via Lånekassens nettsider. Institusjonen i utlandet vil også bli bedt om å sende bekreftelse på skolepengene til studentene.

Skolepenger og registrering

Lånekassen krever vanligvis at studentene gir dem nødvendig informasjon fra lærestedet vedr. skolepengene ("tuition fee").

Studentene betaler selv skolepengene direkte til lærestedet slik lærestedet oppgir at det skal gjøres.

Studentene er selv økonomisk ansvarlige for:

  • Reise tur-retur Jordan/Egypt
  • Transport til og fra flyplassen
  • Lokal transport
  • Bøker, papir og annen rekvisita
  • Reiseforsikring (inkludert sykeforsikring)
  • Reisedokumenter (visum osv.)
  • Skolepenger
  • Kost og losji

Studentene må godta reglene og vilkårene ved institusjonen i utlandet

Forsikring

Lånekassen sender melding til Folketrygdkontoret for utenlandssaker (http://www.nav.no) om utenlandsopphold for de som tildeles lån og stipend fra Lånekassen. De som ikke er låneberettiget, eller ikke søker støtte gjennom Lånekassen, må selv melde fra til Folketrygdkontoret. Forsikringen gjennom Folketrygdkontoret gjelder kun ved sykdom. De som ønsker tilleggsforsikring, kan for eksempel benytte gunstige forsikringsordninger gjennom kortselskap eller medlemskap i ANSA. Studentene må kunne dokumentere at de har sykeforsikring.

Visum

Nordmenn må ha visum for opphold i Jordan og Egypt. Én-måneds turistvisum kan kjøpes ved ankomst på flyplassen begge steder, og lærestedene er behjelpelige med å få forlenget disse. Passet må være gyldig i minst tre måneder etter utreise fra Jordan.

Se nyttig informasjon på UDs landsider om Jordan

Nettsiden til den jordanske ambassaden i Brussel

Se også informasjonen som Qasid har på sine nettsider

ILIs nettsider finner du her: http://www.arabicegypt.com/home

Reisemåte

Studentene sørger selv for reise tur/retur. Bestill i god tid. Det kan være lurt å undersøke priser flere steder.

Vaksiner

Studentene må selv sjekke hvilke vaksiner som er nødvendige/anbefalt. Da noen vaksiner (for eksempel Havrix) skal tas i flere omganger, bør man være ute i god tid. Les nøye informasjonen på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Transport fra flyplassen og losji

I hovedsak ordner studentene selv transport fra flyplassen, men noen hoteller/pensjonater/skoler kan arrangere henting mot eventuell betaling. Kontakt lærestedet om dette om dere ikke får informasjon.

Viktige adresser i Amman og Egypt

Den norske ambassaden i Jordan

Besøksadresse:
25 Damascus Street
Abdoun, Amman
P.O.Box 830510 - Amman-11183-Jordan
Telefon: +962 6 5931646
Fax:  +962 6 5931650
Kontoret er åpent  søndag til torsdag 09.00-16.00
Se oppdatert informasjon på ambassadens hjemmeside

Den norske ambassaden i Egypt (Royal Norwegian Embassy in Cairo):

https://www.norway.no/en/egypt

Kontaktinformasjon:

8 El Gezirah Street

Zamalek, Cairo

Phone: +2 02 27283900

Fax: +2 02 27283901

E-mail: emb.cairo@mfa.no

 

Viktige nettadresser

Jordan på UD sine landsider

Egypt på UD sine landsider
Trygg i Utlandet (UiO sin sikkerhetsbrosjyre)
Qasid

Fagkontakt ved UiO

Emneansvarlig Zehad Sabry Mohamed Zehad 22 85 44 29, z.s.m.zehad@ikos.uio.no

Administrativ kontakt ved UiO

Studiekonsulent for arabisk: Yngvar Karlstad, tlf. 22 85 48 30, e-post yngvar.karlstad@ikos.uio.no eller ekspedisjonskontoret: henvendelser@ikos.uio.no

 

 

Publisert 21. sep. 2017 09:51 - Sist endret 9. nov. 2018 10:52