Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. november

Eksamensordning

En skriftlig og en muntlig eksamen.

Obligatorisk utenlandsopphold

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 21:18