Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARA4115 - Høst 2007

Sensuren er nå tilgjengelig i Studentweb.

19. des. 2007 11:07

Sensuren vil være tilgjengelig i Studentweb innen 3 uker.

4. des. 2007 13:20

Mappen leveres i Fronter 4.des innen kl. 15 sammen med obligatorisk erklæring vedr. fusk. Merk at det kun skal benyttes kandidatnummer, navn må ikke påføres besvarelsen. Kandidatnummer er tilgjengelig i StudentWeb ca. 1 uke før innleveringsfristen. Påfør også emnekode og emnenavn samt høst 2007. (Denne informasjonen står også under Eksamen og vurderingsformer - Tid og sted, på denne siden)

NB! Kopi av den arabiske originalen av novellen du oversetter skal leveres i ekspedisjonen i 4. etasje PAM innen 4.des kl 15.

19. nov. 2007 14:43