Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARA4115 - Høst 2008

Emnet tas som lesekurs (med veiledning) i høst.

1. sep. 2008 12:21

Det kan forekomme endringer i den detaljerte undervisningsplanen.

8. aug. 2008 11:46

Nå er også artiklene lagt inn på pensumlisten (2 kompendier).

21. juli 2008 16:50