This course is discontinued

Evaluation of the course

Periodisk emnerapport ARA4118 Arabic Manuscripts – Vår 2012

1. Ble emnet stort sett gjennomført etter planen?
Emnet var anlagt som 10 dobbeltimer men ble lagd fordi vi fikk anledning til å jobbe ved en privat samling med arabiske manuskripter. Etter 4 (overlange) dobbeltimer og et par uker der deltakerne hadde anledning til å fordype seg i pensumlitteratur dro vi på en heldagsekskursjon utenfor Oslo der vi undersøkte ca. to dusin manuskripter og jobbet mere intensivt med 6 av dem (identifikasjon, beskrivelse, fotografering, analyse av ting som ikke kan analyseres ut fra fotografier). Hver av seminardeltakerne fikk så i semesteroppgave å lage en detaljert beskrivelse av 2 av manuskriptene, etter gitt mal. Utkast til denne skriftlige oppgaven ble sendt til læreren og diskutert i to påfølgende timer for så å utarbeides ferdig.

2. Statistikk for emnet:
    hvor mange studenter tatt opp : 3
    tok eksamen : 2 (1 trakk seg fordi h. ikke fikk tid til å ferdigstille semesteroppgaven)
    i forhold til tidligere : emnet gikk for første gang

3. Beskriv kort hva tilbakemeldinger du fikk fra studentene i løpet av emnet (underveisevaluering)
Studentene syntes det var spennende å få en ‘praktisk’ innføring og var særdeles fornøyde med å kunne jobbe ‘hands-on’ med en manuskriptsamling. Til neste gang ønsket de seg en mere utførlig praktisk gjennomgang av referanseverk som Brockelmann (GAL) og Encyclopaedia of Islam, noe som skal tas hensyn til når emnet tilbys igjen.

4. Beskriv kort eventuelle behov for endringer til neste gang (pensum,forelesninger, vurderingsform eller annet)
Se punkt 3. Om vi kan jobbe videre i den samme private manuskriptsamlingen må avklares med eier. Ellers byr også Nasjonalbiblioteket på en manuskriptsamling som evtl. kan brukes.

Albrecht Hofheinz, 1. Sep. 2012

Published Mar. 12, 2013 2:04 PM - Last modified Mar. 12, 2013 2:04 PM