This course is discontinued

Periodic evaluation ARA45060

Periodisk evaluering ARA4506 ­– vår 2012

1. Ble emnet stort sett gjennomført etter planen?
 
Ja og nei. "Ja" fordi emnet ble gjennomført og alle innholdsmessige (faglige) mål ble oppnådd.


 Dersom nei, beskriv/forklar kort avviket.
"Nei" fordi emnet gikk som "leseemne", tilpasset den ene deltakerens behov og ønsker.

2. Statistikk for emnet:
    hvor mange studenter tatt opp?  1
    tok eksamen ? 1
    i forhold til tidligere Antall deltakere er mindre enn det var i tidligere år. Antakelivis skuldes dette det faktum at det fantes for mange attraktive masteremner samtidig og at antallet masterstudenter var forholdsvis lavt.


3. Beskriv kort hva tilbakemeldinger du fikk fra studentene i løpet av emnet (underveisevaluering):
spennende, interessant fag, emnet var godt tilrettelagt, 1:1 lærer-student-fordeling gjorde det mulig å tilpasse undervisningsformen og -innholdet studentens behov, ferdigheter og forventninger. Studentens interesse og innsats gjorde undervisningen til en fornøyelse for meg og stimulerte til å gi mitt beste.

4. Beskriv kort eventuelle behov for endringer til neste gang (pensum, forelesninger, vurderingsform eller annet)
Ikke noe behov for endringer ift dette semesteret, det gikk optimalt. Men dersom V13 kommer med flere studenter så gjelder det fortsatt tiltakene foreslått i fjorårets rapport (redusere tematisk bredde for å fokusere mer på gjennomgående tematiske og systematiske trekk).
 

Stephan Guth, sept 2012

Published Mar. 13, 2013 1:31 PM