Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Andersen, Erling S. og Schwencke, Eva (2001): Prosjektarbeid – en veiledning for studenter. Oslo:NKIForlaget (190 sider)

Elstad, Beate & De Paoli, Donatella (2008): Organisering og ledelse av kunst og kultur. Oslo:Cappelen Akademisk Forlag (kap 3,4 og 7, tils. ca 150 sider)

Nordseth, Kari (red.) (2011): Casehåndboken. Oslo:Kaleidoskopet (160 sider)

Harald Westhaugen m.fl (2008): Prosjektarbeid. Utviklings- og endringskompetanse. Oslo:Gyldendal Norsk Forlag (ca 290 sider, kap 11 og 17 er ikke obligatorisk)

 

Publisert 19. okt. 2015 16:54 - Sist endret 22. mars 2016 12:56