Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

8. mai

Eksamensordning

Mappeinnlevering.

Innleveringsfrist: 22. mai kl. 15:00

Kunngjøring av eksamensresultater: 8. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 20:06