Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Andersen, Erling S. og Schwencke, Eva (2012): Prosjektarbeid – en veiledning for studenter. Oslo:NKIForlaget (190 sider)

Andersen, Svein S. (2013): Casestudier. Forskningsstrategi, generalisering og forklaring. Oslo:Fagbokforlaget (ca 180 sider)

Elstad, Beate & De Paoli, Donatella (2014): Organisering og ledelse av kunst og kultur. Oslo:Cappelen Akademisk Forlag (kap 3,4 og 7, tils. ca 150 sider)

Harald Westhaugen m.fl (2008): Prosjektarbeid. Utviklings- og endringskompetanse. Oslo:Gyldendal Norsk Forlag (ca 290 sider, kap 11 og 17 er ikke obligatorisk)

 

Publisert 14. okt. 2016 14:42 - Sist endret 14. okt. 2016 14:42