Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV1010 - Høst 2004

Et semester i utlandet? Program for kultur- og idéstudier anbefaler at studentene tar et semester av studiet i utlandet og har avtaler om studentutveksling med utenlandske universiteter. For året 2005 er søknadsfristen 15.september for å delta på utvekslingsprogrammene.

Du finner viktig generell informasjon om delstudier i utlandet på /studier/utveksling/ og om avtaler knyttet spesielt til kulturprogrammet på http://www.hf.uio.no/iks/studier/studieinformasjon/utenlandsopphold.html Det er også til en viss grad mulig å benytte seg av andre avtaler dersom det finnes ledige plasser. Ta en titt på web-sidene og kontakt evt. instituttet for nærmere informasjon.

Onsdag 1.sept. kl. 13.15 arrangeres informasjonsmøte om delstudier i utlandet. Møtet holdes i aud. 2 i Helga Engs hus (UV-fakultetet).

6. mars 2005 12:49

Dato for muntlig tilbakemelding: 6. januar. Se detaljert undervisningplan.

14. des. 2004 01:00

Nilssons artikkel er ikke med i kompendiene. En masterkopi kan lånes for kopiering i IKS-ekspedisjonen, 4. etasje, PAM. Ekspedisjonen er åpen mellom 12.30 og 15.00.

2. sep. 2004 02:00