Dette emnet er nedlagt

Melding til studentene på ARKIV1010 …

Melding til studentene på ARKIV1010 .

Arkiv-studenter som ikke tar ARKIV1020, anbefales å bytte ut noe av lesestoffet i 1010 med Bantins artikkel i 1020. Artiklene av Gränström og Kjölstad kan byttes ut på denne måten. Bantins artikkel kan lastes ned fra internett, lenke ligger i CF .

Publisert 21. aug. 2006 11:30 - Sist endret 4. des. 2006 11:10