Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Leselisten er retningsgivende for kunnskapen som studenten forventes å tilegne seg i løpet av studiet.

1 Grunnelementer

a Begreper og normer

Fonnes, Ivar: Arkivhåndboken for offentlig forvaltning, Oslo 2000. Riksarkivaren. Rapporter og retningslinjer 7. s 24 - 57 og 184 - 209.

* Jenkinson, Hilary : A Manual of Archive Administration. A reissue of revised 2. edition, London 1966. s 1 - 44.

* Marthinsen, Jørgen H.: Arkivdanning. Veiledning i arkivarbeid, 2. utg.Oslo 1987. s 15 - 24 og 264 - 284.

** Schellenberg, Th. R: Modern Archives: Principles and techniques, Chicago 1956. s 3 - 25 og 133 - 160.

b Lovverk

 

Forskrift 01.12.1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, Kapitler lll - lV. Fulltekst.

Lov 04.12. 1992 nr. 126 om arkiv med forskrift 11.12. 1998 nr. 1193 om offentlege arkiv, Fulltekst.

* Odelstingsproposisjon nr 77, (1991 - 92) Om lov om arkiv.

c Proveniensprinsippet

* Duchein, M, i: Archivara, nr. 16/1983. " Theoretical Principles and Practical Problems of Respect Des Fonds in Archival Science ", s 64 - 82.

* Horsman, Peter, i : The Principle of Provenance. Report from the First Srockholm Conference on Archival Theory and the Principle of Provenance 2 - 3 September 1993, Borås 1994. " Taming the Elephant. An Orthodox Approach to the Principle of Provenance", s 51 - 63.

d Elektronisk arkiv

* Fonnes, Ivar: Elektronisk dokumentasjon og arkiv, Oslo 2002. Arkivakademiet. s 1 - 23.

* Henry, Linda J. i : The American Archivist, Vol.61 1998 " Schellenberg in Cyderspace" . s 309 - 327.

* Livelton, Trevor: Archival Theory, Records, and the Public, London 1996. Kapitlet: "Records", s 59 - 92.

2 Arkivkunnskap som fag og vitenskapsområde

* Delmas, Bruno, i: The Concept of Record. Report from the Second Stockholm Conference on Archival Science and the Concept of Record 30 - 31 May 1996 , Lund 1998. "What is the Status of Archival Science in France Today"? s 27 - 36.

* Duchein, Michel, i: American Archivist, Vol 55 1992. "The History of European Archives and the Development of the Archival Profession in Europe", s 14 - 24.

* Gränström, Claes, i: Med Clio til Kringsjå, Oslo 2002. Riksarkivaren. Skriftserie 13. "Arkivverksamheten i Norden och Europiska Unionen. Kan man tala om en nordisk modell?" s 337 - 348.

* Kjölstad, Torbjörn, i: Norsk Arkivforum nr. 16, Oslo 2001. " Arkivvetenskapens praktik" s 39 - 58.

* Lövblad, Håkan, i: Arkiv, samhälle och forskning, 1/2000. " Munk, knekt eller konstnär ", s 28 - 50.

3 Bevaringsvurdering av arkiv: Verdier og strategier

* Cox, Richard J, i: American Archival Analysis: The Recent Development of the Archival Profession in the United States, New Jersey og London 1990. Kapittel 13. " Archivists Confront a Changing World: Documentation Strategies, the Reformulation of Archival Appraisal, and the Possibilities of Multi-Disciplinary Cooperation ", s 291 - 303.

* Dollar, Charles, i: A Modern Archives Reader, Washington DC 1984. " Appraising Machine-Readable Records ", s 71 - 79.

* Duranti, Luciana, i: American Archivist, Vol 57 , 1994. " The Concept of Appraisal and Archival Theory", s 328 - 344.

* Fonnes, Ivar: Bevaringsutvalgets anbefalinger og elektroniske arkiver, Oslo 2003. Riksarkivaren. Rapporter og retningslinjer 13. s 9 - 19.

* Kolsrud, Ole, i : Arkiv 11 , Bind 1, 1986. " Norsk kassasjonsproblematikk 1817 - 1961 ", s 27 - 46.

* Kolsrud, Ole, i: American Archivist, Vol. 55 , 1992. " The Evolution of Basic Appraisal Principles - Some Comparative Observations ", s 26 - 38.

Lange, Vilhelm, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard: Privatarkiver. Bevaring og tilgjengeliggjøring, Oslo 2001. Riksarkivaren. Skriftserie 11. s 16 - 59 og 76 - 103.

* Lindh, Björn, i: Janus, 1997:2. " Some thoughts on appraisal terminology," s 18 - 22.

* Menne-Haritz, Angelika, i: The Principle of Provenance. Report from the First Stockholm Conference on Archival Theory and the Principle of Provenance 2 - 3 September 1993 , Borås 1994. " Appraisal or Selection - Can a Content Oriented Appraisal be Harmonized with the Principle of Provenance?", s 103 - 131.

Rapport fra Bevaringsutvalget 2002, Oslo 2002. Riksarkivaren. Rapporter og retningslinjer 10. Kan bestilles fra Riksarkivet.

Arkiv1010-studenter som ikke tar ARKIV1020, anbefales å bytte ut noe av lesestoffet i 1010 med Bantins artikkel i 1020. Artiklene av Gränström og Kjölstad kan byttes ut på denne måten. Bantins artikkel kan lastes ned fra internett, lenke ligger i CF .

* Finnes som kompendium (kopisamlinger - 2 stk) til salgs i kopiutsalget :

** Finnes i felles kompendium for ARKIV1010/1020/1050 til salgs i kopiutsalget:

For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis medbringes. Kompendier kan ikke påregnes ferdig før semesterstart.

Publisert 24. apr. 2006 19:27 - Sist endret 21. aug. 2006 12:07