Dette emnet er nedlagt

Underveisevaluering ARKIV1020

Høst 2008

Underveisevaluering er utført av Lars Chr. Jenssen i tilknytning til undervisningen i perioden 18.9 - 04.10. 2008.

Metode: Nettbaseret spørreskjema i klasserommene i Fronter.