Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV1020 - Høst 2003

Ingen studenter kom opp i muntlig på ARKIV1020. God jul!

19. des. 2003 01:00

Innleveringsfrister i løpet av semesteret og frist for endelig mappeinnlevering er absolutte. Fristene blir kunngjort i Classfronter av gruppelærer. Kun sykemeldinger er gyldig grunn for utsettelse.

3. sep. 2003 02:00