Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV1020 - Høst 2005

Sensur

Sensuren vil være tilgjengelig i studweb onsdag 14. des.

Muntlig begrunnelse: Torsdag 15. des. kl. 9 - 11. Lars Christian Jenssen, telefon: 22 02 26 43

15. nov. 2005 10:36

Gruppesamling

Gruppesamling i arkiv 1020 tirsdag 8. nov. kl. 08.15 - 10.00. Sted: Aud. 3 SB. Se også detaljert undervisningsplan.

7. okt. 2005 11:58

Melding til alle arkivstudenter !

Omvisning i Riksarkivet tirsdag 11. okt. kl. 12.00. Påmelding innen 2. okt. For nærmere opplysninger: Se classfronter

30. sep. 2005 15:17