Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV1020 - Høst 2008

Sensur.

Sensuren er nå tilgjengelig i Studweb.

9. des. 2008 11:27

Sensur

Sensuren vil være tilgjengelig i Studweb tirsdag 9. 12. em.

Muntlig begrunnelse: Onsdag 10.12. kl. 9 - 10. Telefon: 22 02 26 43.

24. nov. 2008 11:55

Underveisevaluering

Vi har lagt ut skjema for underveisevaluering av ARKIV1020 i Fronter. Skjemaet utfylles og innsendes elektronisk. Evalueringen er anonym.

Vi oppfordrer alle studentene på emnet til å svare!

18. sep. 2008 14:42