Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV1020 - Høst 2010

Sensur

Sensuren i ARKIV1020 er nå tilgjengelig i studentweb. Se melding i Fronter for opplysninger om muntlig begrunnelse.

1. des. 2010 08:29

Hjemmeeksamen i ARKIV1020

Klokkeslettet for hjemmeeksamenen er blitt noe justert. Oppgaven kunngjøres kl. 12.30 den 22.11.2010. Frist levering: Kl. 15.00 den 25.11.2010. Se også detaljert u-plan.

18. okt. 2010 19:35

Seminar 7.10 fra kl. 10 (Nytt)

ARKIV1020 har et seminar for eksamensoppmeldte arkivkunnskapsstudenter torsdag 7. oktober fra kl. 10. Sted: Semrom 301 Harriet Holters hus. Varighet: Mellom 2 og 4 timer. Tema: Grunnleggende arkivdanning, arkivnøkkel, oppgaveskriving (studentene bestemmer vektingen).

4. okt. 2010 16:09