Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV1030 - Høst 2010

Sensur

Sensuren i ARKIV1030 er nå tilgjengelig i studentweb. Se melding i Fronter for opplysninger om muntlig begrunnelse.

1. des. 2010 08:25

Endringer i u-planen for fredag 29.10

Jan Engens forelesning i bevaringsplan-case fredag 29.10 må dessverre kanselleres pga reise til begravelse utenbys.

Forelesningen om makt, menneske og arkiv + litteraturdrøftingen flyttes til disse timene, kl. 12-13.45. Oppstart: Kl. 12.00. Se også melding i Fronter og detaljert u-plan.

27. okt. 2010 13:56

Arbeidsseminar

ARKIV1030 har et arbeidsseminar for eksamensoppmeldte arkivkunnskapsstudenter torsdag 4. november fra kl. 10.00. Sted: Aud. 5 Eilert Sundt. Varighet: Mellom 2 og 4 timer.

18. okt. 2010 19:56