Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV1030 - Høst 2011

Forelesninger i arkivkunnskap uke 39-40

28.10.2011

ARKIV1020 kl. 9.15: Kommentarer til kvalifiseringsoppgaven i 1020

FELLES kl. 12.00: Adgang, personvern og sikkerhet

4.11.2011

ARKIV1050 kl. 9.15: Kommentarer til kvalifiseringsoppgaven i 1050

ARKIV1030 kl. 12.00: Institusjonskritikken. Emneoppsummering

Alt i semrom 14 PAM. Se også melding i Fronter.

Vel møtt!

24. okt. 2011 11:11

Endret tidspunkt forelesning 14.10.2011

Klokkeslettet for forelesningen i ARKIV1030 om privatarkiver og personarkiver fredag 14.10.2011 er flyttet noe frem. Ny tid: Kl. 11.30-ca. 13.00/13.15. Detaljert undervisningsplan er justert. Se også melding i emnerommet i Fronter.

9. okt. 2011 11:09

Vi minner om fristene for å levere oppgaver i arkivkunnskap 3.-11.10.2011:

ARKIV1030: Førsteutkast: 3.10.2011

ARKIV1050: Kvalifiseringsoppgave: 5.10.2011

ARKIV1020: Kvalifiseringsopppgave: 7.10.2011

ARKIV1030: Opponentkommentarer til to medstudenters førsteutkast: 11.10.2011.

Alt leveres i Fronter innen kl. 15.00.

Lykke til!

3. okt. 2011 10:11