Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV2010 - Vår 2010

SENSUR ARKIV2010.

Sensuren vil være tilgjengelig i studentweb i løpet av mandag 7. juni.

Muntlig begrunnelse.

Muntlig begrunnelse tirsdag 8. juni, kl. 09.00 - 10.00. Katrin Valdimarsdottir, telefon: 22 02 26 74

3. juni 2010 12:55

Kandidatnummer ARKIV2010

Kandidatnummer vil være tilgjengelig i Studentweb i løpet av dagen.

Kandidatnummer for ARKIV2020 vil være tilgjengelig i neste uke.

10. mai 2010 12:46

Endringer i undervisningsplanen

Jolanta Akre-Johanssons dobbelttime fredag 23.04 må flyttes til onsdag 28.04 kl. 12.15-14.00, semrom 6, PAM.

Carsten Gunnarstorps undervisning fredag 23.04 utvides med en time til 12.00.

De nye undervisningstidene i ARKIV2010 blir dermed:

Fredag 23.04.2010 kl. 09.15 - 12.00, undervisningsrom 3 GS: Carsten Gunnarstorp: Offenlighetslov og innsynsregler i praksis.

Onsdag 28.04.2010 kl. 12.15 - 14.00, semrom 6 PAM: Jolanta Akre-Johansson: Gruppeseminar.

Vel møtt!

8. apr. 2010 13:44