Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Se nærmere opplysninger om pensumkompendium i emnet nederst på siden.

1. Arkiv i praksisfeltet

* Breivik, Tor. "Framfinningssystemer i forvaltningens arkiver gjennom 250 år". Arkivråd 1/05 s. 18-19. (2 s.)

* Cunningham, Adrian. ”Archival Institutions”. Kap. 2 i Sue McKemmish (ed. et.al.): Archives: Recordkeeping in Society, 2005, s. 21-49 (28 s.)

Domarkas, Victoras. New Demands for Profession in the Changing Environment, Vll European Conference on Archives, Warsawa 2006, ca 10 s. Lest 20.11.2009

* Ellis, Judith (ed.). Keeping Archives, Second Edition. Port Melbourne, Victoria 1993. Kap. 11, s. 306 - 349. (43 s.)

Gjelsten, Karin. "Digitalisert offentlighet - demokratisering eller økte stengsler?", s. 86-93 i Arkiv, demokrati og rettferd, ABM-skrift 28 (2006), ABM-utvikling. 7 s. Lest 20.11.2009. (7 s.)

* Johannessen, Knut. "Arkivsystemer i den Dansk-Norske forvaltningen på 1700-tallet". Arkivråd 1/05: s. 17-18. (2 s.)

* Ketelaar, Eric. ”Recordkeeping and Societal Power”, kap 11 i Sue McKemmish (ed. et.al.): Archives: Recordkeeping in Society, 2005, s. 277-298 (22 s.)

* Piggott, Michael. ”Archives and memory”, kap 12 i Sue McKemmish (ed. et.al.): Archives: Recordkeeping in Society, 2005, s. 299-328 (30 s.)

2. Forvaltningskunnskap og administrasjonshistorie

* Håndbok for Riksarkivet, Oslo 1992. s. 14-23. (9 s.)

Kolsrud, Ole. Maktens korridorer. Regjeringskontorene 1814 - 1940, Oslo 2001. Universitetsforlaget. s. 19-46, 104-120, 198-217, 399-417, 443-447. (86 s.)

* Kolsrud, Ole. En splintret stat. Regjeringskontorene 1940-1945, Oslo 2004. Universitetsforlaget. s. 295-343. (48 s.)

Kolsrud, Ole. Rekonstruksjon og reform. Regjeringskontorene 1945-2005, s. 13-55 og 437-450. (ca. 60 s.)

Nakken, Alfhild. Sentraladministrasjonen i København og sentralorganer i Norge 1660 - 1814, Oslo 2002. Tano Aschehoug. s. 11-136. (125 s.)

Tom Christensen (m.fl.). Forvaltning og politikk, Oslo, 2007: Kap. 3-4, 6-7 og 9-10, (ca. 110 s.).

3. Juridiske perspektiver

* Woxholth, Geir. Forvaltningsloven. Kommentarutgave, 4. utg., Oslo 2006. Følgende kapitler: "§ 13 Taushetsplikt", s. 241-285 og s. 295-298, og "§ 18 Partenes adgang..." og "§ 19 Innskrenket adgang...", s. 341-397 (ca. 106 s.).

4. Paleografi

Johannessen, Knut. Den glemte skriften, Oslo 2006. Universitetsforlaget. s. 10-53, 56-110, 123-146. 209-221. (ca. 132 s.)

* Finnes som kompendium til salgs i Kopiutsalget. Det er 1 kompendium i ARKIV2010 vårsemesteret 2010. Emnekode og emnenavn: "Arkivkunnskap. Arkiv 2010. Arkivforvaltning i praksis".

For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis medbringes.

Kompendier kan ikke påregnes ferdig før semesterstart.

Publisert 13. okt. 2009 14:50 - Sist endret 30. nov. 2009 16:51