Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV2010 - Vår 2013

Vi minner om at hjemmeeksamen i ARKIV2010 åpner mandag 3.6. kl. 12.30 i Fronter.

Besvarelsen skal leveres innen torsdag 6.6. kl. 15.00, Fronter.

Husk også erklæringen om selvstendig arbeid ("fuskeerklæringen", lenke til skjema i lenkemappe i Fronter, studiesaker).

Lykke til!

27. mai 2013 08:35

Minner om undervisningssamlingen i ARKIV2010 fredag 22.mars. Tema: Offentlighetslov og innsynsregler i arkiv i praksis. Oppstart kl. 9.15, sted: Semrom 14 PAM.

Vel møtt!

20. mars 2013 11:59

Endringer i plan for RA-dag

Weidlings forelesning på samlingen i RA i dag må desssverre utgå for dagen. I stedet settes Løwes forelesning opp på dette tidspunktet - med oppstart kl. 9.15. Varighet: kl. 9.15-ca. 12.00. Se også melding i Fronter.

1. mars 2013 08:23