Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 27. mai 2013 08:35

Vi minner om at hjemmeeksamen i ARKIV2010 åpner mandag 3.6. kl. 12.30 i Fronter.

Besvarelsen skal leveres innen torsdag 6.6. kl. 15.00, Fronter.

Husk også erklæringen om selvstendig arbeid ("fuskeerklæringen", lenke til skjema i lenkemappe i Fronter, studiesaker).

Lykke til!

Publisert 20. mars 2013 11:59

Minner om undervisningssamlingen i ARKIV2010 fredag 22.mars. Tema: Offentlighetslov og innsynsregler i arkiv i praksis. Oppstart kl. 9.15, sted: Semrom 14 PAM.

Vel møtt!

Publisert 1. mars 2013 08:23

Endringer i plan for RA-dag

Weidlings forelesning på samlingen i RA i dag må desssverre utgå for dagen. I stedet settes Løwes forelesning opp på dette tidspunktet - med oppstart kl. 9.15. Varighet: kl. 9.15-ca. 12.00. Se også melding i Fronter.

Publisert 30. nov. 2012 14:32

Undervisningsstart

Undervisningen i ARKIV2010 starter med heldagssamling fredag 18. januar fra kl. 9.15 i semrom 14, PAM. Oppmøte første samling obligatorisk for de som ønsker å ta eksamen i emnet v-2013.

Vel møtt!