Dette emnet er nedlagt

Hjemmeeksamen ARKIV2010

Vi minner om at hjemmeeksamen i ARKIV2010 åpner mandag 3.6. kl. 12.30 i Fronter.

Besvarelsen skal leveres innen torsdag 6.6. kl. 15.00, Fronter.

Husk også erklæringen om selvstendig arbeid ("fuskeerklæringen", lenke til skjema i lenkemappe i Fronter, studiesaker).

Lykke til!

Publisert 27. mai 2013 08:35