Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser
18.01.2013 Katrin Valdimarsdottir, Lars Chr. Jenssen  Fredag kl. 09.15 - 11.00. Sem.rom 14 PAM  1) Introduksjon til emnet. Oppgaver, arbeidsopplegg, praksis. 2) Norsk forvaltningsstruktur.  Obligatorisk fremmøte, se emnebeskrivelse. Heldagssamling ARKIV2010. 
18.01.2013 Tor Weidling  Fredag kl. 12.00 - 13.45. Sem.rom 14 PAM  Administrasjonshistorie 1660-1814. Eneveldet (l).  Heldagssamling ARKIV2010. 
18.01.2013 Hege Brit Randsborg  Fredag kl. 14.00 - 15.45. Sem.rom 14 PAM  Paleografi.  Heldagssamling ARKIV2010. 
01.02.2013 Tor Weidling  Fredag kl. 09.15 - 11.00. Sem.rom 14 PAM  Administrasjonshistorie 1660-1814. Eneveldet (ll).  Heldagssamling ARKIV2010. 
01.02.2013 Jolanta Akre-Johansson  Fredag kl. 12.00 - 12.45. Sem.rom 14 PAM  Nettlærerseminar.  Heldagssamling ARKIV2010.  
01.02.2013 Hege Brit Randsborg  Fredag kl. 13.00 - 14.45. Sem.rom 14 PAM  Paleografi - øvelser  Heldagssamling ARKIV2010. 
15.02.2013 Gunn Løwe  Fredag kl. 09.15 - 11.00. Sem.rom 14 PAM  Sentraladministrasjonen i Norge 1814-1945  Heldagssamling ARKIV2010.  
15.02.2013 Carsten Gunnarstorp  Fredag kl. 12.00 - 13.45. Sem.rom 14 PAM  Offentlighetslov og innsynsregler i praksis.  Heldagssamling ARKIV2010. 
01.03.2013 Tor Weidling  Fredag kl. 09.15-11.00. Riksarkivet.  Journaler 1660-1814.  Forelesningen må dessverre utgå for dagen, og Löwes forelesning settes opp til dette klokkeslettet i stedet. Se melding i Fronter. 
01.03.2013 Gunn Løwe  Fredag kl. 12.00-14.45. Riksarkivet.  Sentraladministrasjonen i Norge 1814-1945.  Nytt starttidspunkt for forelesningen: kl. 9.15, se melding i Fronter.  
04.03.2013       Praksis for registrerte studenter i ARKIV2010: 4.-8. mars 2013.  
22.03.2013 Carsten Gunnarstorp   Fredag kl. 09.15 - 12.00. Sem.rom 14 PAM  Offentlighetslov og innsynsregler i praksis   
25.03.2013       Innlevering av kvalifiseringsoppgave. Frist: Kl. 15.00, Fronter. 
15.04.2013       Melding om godkjenning / ikke godkjenning av kvalifiseringsoppgave (Fronter). 
22.04.2013       Frist 2. gangs forsøk - innlevering av kvalifiseringsoppgave. Innen kl. 15.00. 
26.04.2013 Carsten Gunnarstorp  Fredag kl. 09.15 - 11.00. Sem.rom 14 PAM  Offenlighetslov og innsynsregler i praksis.   
26.04.2013 Jolanta Akre-Johansson  Fredag kl. 12.00 - 13.45. Sem.rom 14 PAM  Nettlærerseminar m. kommentarer til kvalifiseringsoppgavene.   
03.06.2013       Kunngjøring av oppgavetekst til hjemmeeksamen. Kunngjøres i Fronter kl. 12.30. 
06.06.2013       Innlevering av hjemmeeksamen i Fronter. Frist: Kl. 15.00.  
Publisert 6. des. 2012 14:02 - Sist endret 1. mars 2013 08:42