Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV2010 - Vår 2014

Løwes andre forelesning om Sentraladministrasjonen i Norge 1814-1945 illustrert med div. arkivstykker m.m. på Riksarkivet 28.2 kl. 12-14.45 må dessverre flyttes pga sykdom.

Vi tar sikte på å få satt opp forelesningen noe senere i semesteret.

28. feb. 2014 09:54
Undervisningen i ARKIV2010 starter med heldagssamling fredag 17. januar fra kl. 9.15 i semrom 14, PAM.

Vel møtt!

13. jan. 2014 10:44