Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 2. feb. 2016 16:22

Til alle som har vært interessert i arkivkunnskap ved UIO: Fra høsten 2016 starter et nytt bachelorstudium i arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU i Trondheim. Studiet forener emner fra fagområdene arkivkunnskap / arkivvitenskap, samling og museum og informatikk.

Tilbudet er nøyere beskrevet på http://www.ntnu.no/studier/ltarkiv

Studiets oppbygging og lenker til emnebeskrivelser: http://www.ntnu.no/studier/ltarkiv/studiets-oppbygning

Opptak til studiet skjer via Samordna Opptak med frist 15. april: http://www.samordnaopptak.no/info/soke/

Spørsmål om tilbudet kan rettes til postmottak@flt.ntnu.no

Publisert 24. jan. 2016 10:11

for gjenværende studenter som er tatt opp til årsenheten tidligere og som ønsker å fullføre nå, holdes torsdag 4. februar fra 09.15 på semrom 201 Harriet Holter. Se også emnerom i Fronter.

Publisert 8. jan. 2016 11:07

Se timeplan for ARKIV2020 Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv for undervisning på emnet våren 2016.