Dette emnet er nedlagt

Nytt studietilbud i arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU

Til alle som har vært interessert i arkivkunnskap ved UIO: Fra høsten 2016 starter et nytt bachelorstudium i arkiv- og samlingsforvaltning ved NTNU i Trondheim. Studiet forener emner fra fagområdene arkivkunnskap / arkivvitenskap, samling og museum og informatikk.

Tilbudet er nøyere beskrevet på http://www.ntnu.no/studier/ltarkiv

Studiets oppbygging og lenker til emnebeskrivelser: http://www.ntnu.no/studier/ltarkiv/studiets-oppbygning

Opptak til studiet skjer via Samordna Opptak med frist 15. april: http://www.samordnaopptak.no/info/soke/

Spørsmål om tilbudet kan rettes til postmottak@flt.ntnu.no

Publisert 2. feb. 2016 16:22 - Sist endret 2. feb. 2016 16:24