Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV2040 - Vår 2004

Sensur

Sensuren vil være tilgjengelig på Studweb senest fredag 17. juni. Det vil ikke bli hengt opp sensurlister i vår da HF-bygget stenges på grunn av flyttekaos.

19. mai 2005 12:09

Sensuren foreligger nå på StudWeb. Ingen kandidater er innkalt til muntlig.Treffetid/telefontid for begrunnelser:

21. juni. kl. 09.00 - 12.00. Tlf. 22 02 26 43, Lars Christian Jenssen.

18. juni 2004 02:00

Evaluering av undervisningen

Det er fremdeles mulig å fylle ut evalueringsskjemaet i Classfronter. Det tar bare et par minutter, og er til stor hjelp for instituttet i planleggingen av neste semesters undervisning.

Gå inn i CF-rommet, velg Evaluering, fyll ut skjemaet på skjermen og trykk Send svar. Svarfrist er 16. juni.

På forhånd en stor takk.

Mvh

Instituttet

10. juni 2004 02:00