Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV2040 - Vår 2005

Sensur

Sensuren er nå tilgjengelig i studweb. Tid og dato for muntlig tilbakemelding:

Mandag 20. juni kl. 8-10.

Telefon: 22 02 26 43

17. juni 2005 14:25

Melding til arkivstudenter!! Sommerjobb!! NSU søker etter en person som studerer arkivkunnskap. Jobben består av rydding i NSU sine arkiver. Varighet 2 til 4 uker.

Ta kontakt med: Nina Arnsteinsson Telefon: 22 0449 52 eller mobil: 402 21 963

10. juni 2005 16:32

Sensuren vil være tilgjengelig på Studweb senest fredag 17. juni. Det vil ikke bli hengt opp sensurlister i vår da HF-bygget stenges på grunn av flyttekaos.

19. mai 2005 13:12