Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Norsk administrasjonshistorie fra 1945

* Bugge, Hans Christian, i: Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr 4 1983. "Miljøverndepartementet - Resultater og konflikter, s 335 - 347.

Christensen, Tom og Morten Egeberg (red.): Forvaltningskunnskap, Oslo 1997/2000. s 219 - 334.

Christensen, Tom m.fl.: Forvaltning og politikk, Oslo 2002. s 34 (kap 2 f.o.m. 1945) - 147.

Grønlie, Tore, i: Danielsen Rolf m.fl.: Grunntrekk i norsk historie , Oslo 1991. "Tiden etter 1945", s 295 - 379.

Raaum, Johan, i: Frivillige organisasjoner, NOU 1988: 17. "De frivillige organisasjonenes fremvekst og utvikling i Norge", s 286 - 343.

* Francis Sejersted, i: Demokratisk kapitalisme, Universitetsforlaget 1993. "Sosialdemokratiet finner sin form", s. 271-302.

* Stokke, Olav, i: Nordisk Administrativt Tidsskrift, nr 4 1987. "Norsk bistandspolitikk og bistandsadministrasjon", s 291 - 318.

* Torgersen, R. N., i: Tidsskrift for samfunnsforskning, nr 4 1978. "Forvaltningens oppgaver og administrative struktur", s 263 - 287.

I tillegg kommer ca. 100 sider selvvalgt lesestoff som har tilknytning til studentenes praksisinstitusjon eller samfunnsområdet eller - sektoren som denne institusjonen tilhører.

Forvaltningsrett

* Boe, Erik og Jan E. Helgesen: Oversikt over juridisk metode og statsrett, 1989/1994. s 13 - 47.

* Woxholt, Geir: Forvaltningsloven. Kommentarutgave, Oslo 1986 el. 1999. s 114 - 155 (s.t. i hht 1986-utgaven).

Særtrykk:

  • Forvaltningsloven med forskrifter
  • Offentlighetsloven med forskrifter

Pensumlitteraturen fra arkiv1020, eller tilsvarende litteratur, forutsettes kjent. Det ventes at studentene fortsatt gjør bruk av Ivar Fonnes: Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (se pensum/læringskrav for arkiv1020).

* Finnes som kompendium til salgs i Kopiutsalget. For å handle i Kopiutsalget må gyldig studentbevis fremvises.

 

Publisert 24. okt. 2006 10:14 - Sist endret 20. des. 2006 14:57