Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ARKIV2060 - Vår 2005

Sensur

Sensuren er nå tilgjengelig i studweb. Tid for muntlig begrunnelse: 5. juli kl. 12-14.

Telefon: 22 02 26 12

17. juni 2005 14:55

Melding til arkivstudenter ang. sommerjobb!!

NSU søker etter en person som studerer arkivkunnskap. Jobben består av rydding i NSU sine arkiver. Varighet 2 til 4 uker.

Ta kontakt med: Nina Arnsteinsson Telefon: 22 04 49 52 eller mobil: 402 21 963

10. juni 2005 16:42

Sensuren vil være tilgjengelig på Studweb senest fredag 24. juni. Det vil ikke bli hengt opp sensurlister i vår da HF-bygget stenges på grunn av flyttekaos.

19. mai 2005 13:17